foto Henk in grote auto
Henk dans la Bentley d'un ami (Massachusetts, New England) 1980
photo © Elizabeth Meijer Mollison